Wallpaper

HP Latex print kan brukes på steder hvor det ikke ermulig å benytte løsemiddelbaserert blekk, som f.eks. innen helsesektoren. HP Latex-blekk er vannbasert, og luktfritt.
Med HP Latex er det ikke nødvendig med ekstra lufting i produksjonslokalet.
HP Latex-blekk  har ingen faremerking og er nikkelfri.
HP Latex-blekk er sertifisert UL ECOLOGO, UL GREENGUARD GOLD og møter agBB-kriteriene.

Vi bruker en PVC fri papirbasert tapet, som printes på med en HP latex printer. 170-230g tykkelse på tapeten. Overflate leveres som  matt eller satin etter ønske.
Tapeten er ferdig med vannaktiviserende milljøvennlig lim, og kan lett fjernes, ved å fukte baksiden med vann. Veggen bør være mest mulig slett og malt. Glassfiberstrie med struktur kan vi ikke montere på, grunnet ujevnheter. Kan vaskes med lett såpeblanding i vann. 
Vi printer som regel i bredder på 90-130 cm. og lengder på opp til 4 meter. Over 4 meter, må vi gjøre en horisontal skjøt. Det legges en overlapp på 12 mm.
Vår wallpaper kan lett fjernes uten å skade veggen bak. Veggen fuktes med vann, deretter kan tapeten enkelt tas av. Limet vaskes bort med fuktig klut.